Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
24.11.2019 | prevzatie jedinca do rehabilitácie | Denisa Lobbová

Späť na zoznam

Mesto: Ružomberok
Ulica: neznáma
Popis miesta
cestný most

Jedinec spadnutý na chodníku, v celkom dobrej kondícii. Má priveľmi "obrúsené" pazúriky aj na palcoch aj na prstoch na nohách, možno to bola príčina, prečo vypadol z úkrytu. Na lokalite zimuje približne 1200 jedincov raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) v štrbinách na bočnej stene cestného mostu. Lokalita sa v rámci možností kontroluje počas zimného obdobia. Sú obdobia, kedy dochádza k úhynom desiatok jedincov. Nájdený jedinec bol prevzatý do rehabilitácie a umiestnený na náhradné dočasné zimovisko - do pivnice RD. Na jar po ukončení hibernácie bude jedinec vypustený. 

Druh netopiera
raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)
Dospelý samec
1
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
0