Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
02.10.2019 | telefonické poradenstvo | Denisa Lobbová

Späť na zoznam

Mesto: Prešov
Ulica: neznáma
Popis miesta
intravilán mesta

  Nález netopiera pred vchodom do budovy, uloženie jedinca do krabice s handrou, večer vypustenie.

Druh netopiera
večernica (Pipistrellus sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
1