Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
21.02.2023 | prevzatie jedinca do rehabilitácie | Peter Krišovský, Gréta Nusová

Späť na zoznam

Mesto: Košice
Ulica: Juhoslovanská 7
Popis miesta
Ťahanovce

Vo večerných hodinách odchyt netopiera druhu Pipistrellus pipistrellus v obývačke pána Tokarčíka. Netopier mal hmotnosť 3,34 g. Následne bol odovzdaný do rehabilitácie Gréte Nusovej.

Druh netopiera
večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
1
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
0