Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
30.08.2019 | odborná obhliadka | Soňa Štefaniková

Späť na zoznam

Mesto: Trenčín
Ulica: Mateja Bela 2463/32
Popis miesta
dutiny v konštrukcii exteriérových žalúzií

rozobratie jednej časti konštrukcie žalúzií, odstránenie masy uhynutých jedincov

 

Druh netopiera
večernica (Pipistrellus sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
300