Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
21.08.2019 | prevzatie/odchyt a vypustenie jedinca | Soňa Štefaniková

Späť na zoznam

Mesto: Trenčianske Teplice
Ulica: Štvrť SNP
Popis miesta
interiér BD, spoločné priestory, chodba a schodisko

odchyt jedinca v priestoroch schodiska BD

Druh netopiera
večernica (Pipistrellus sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
1