Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
31.01.2022 | prevzatie jedinca do rehabilitácie | Gréta Nusová

Späť na zoznam

Mesto: Košice
Ulica: Čínska 4
Popis miesta
výťahová šachta

Koncom januára sa mi ozval pán z bytového družstva na Ťahanovciach v Košiciach, že pán výťahár, ktorý na Čínskej ulici robil obhliadku výťahovej šachty, našiel na dne tohto priestoru mŕtve, ale aj živé netopiere. Po príchode som našla na dne výťahovej šachty 26 mŕtvych a 4 živé večernice malé. Všetky boli čierne a ulepené od maziva, ktoré sa používa na premastenie výťahov. Uhynuté jedince som poskytla Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vedecké účely a o zvyšných štyroch jedincov (všetko samci) som sa starala niekoľko nasledujúcich dní. Prvý zo samčekov uhynul hneď na ďalší deň a zvyšný počas nasledujúcich dní (posledný 12.2.2022). Aj napriek vyčisteniu kože a kožúška sa zrejme látka obsiahnutá v mazive dostala do ich tela a postupne ich zabíjala. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné a nevyhnutné kontrolovať aj výťahové šachty v panelákoch či bytových domoch, aby sme tak zamedzili zbytočnému úhynu netopierov, ktorí v týchto priestoroch prečkávajú zimné obdobie. Spomínané jedince sa zrejme prepadli z podstrešného priestoru do výťahovej šachty a tam postupne bez možnosti spätného výletu uhynuli od smädu a hladu.

Druh netopiera
večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
30