Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
06.07.2019 | prevzatie jedinca do rehabilitácie | Soňa Štefaniková

Späť na zoznam

Mesto: Trenčín
Ulica: Nábrežná 5
Popis miesta
nájdený na chodníku

jedinec dva dni v rehabilitácii, jedlo, voda, odparazitovanie

zrejme utrpela zranenie - občasný tras hlavou, jedno oko mierne vystúpené

prevoz do záchrannej stanice v Malackách - neskôr vypustená

Druh netopiera
večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
1
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
0