Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
23.07.2021 | prevzatie jedinca do rehabilitácie | Gréta Nusová

Späť na zoznam

Mesto: Gelnica
Ulica: XY
Popis miesta
na chodníku

Pani s deťmi našla v Gelnici na chodníku malého netopiera. Pokúšali sa ho večer vypustiť tak, že ho zavesili na strom a 15 minút pozorovali, či odletí. Neodletel a ráno ho našli na rovnakom mieste. Keďže mali cestu do Košíc, priviezli mi ho. Jednalo sa o odrastené mláďa večernice parkovej. Podala som mu ohriate kozie mlieko, ktoré bežne k výkrmu mláďat používame, avšak tento mladý samček o pár minút na to zrejme od vyčerpania uhynul. Bol značne podvýživený.

Druh netopiera
večernica parková (Pipistrellus nathusii)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
1
Mladá samica
0
Neurčené jedince
0