Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
24.03.2021 | prevzatie jedinca do rehabilitácie | Denisa Lobbová

Späť na zoznam

Mesto: Topoľčany
Ulica: neznáma
Popis miesta
intravilán mesta

Nález vyčerpaného jedinca na zemi. Prevzatý do rehabilitácie, napojený nakŕmený, vypustený po 2 dňoch. 

Druh netopiera
večernica (Pipistrellus sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
1