Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
19.08.2019 | prevzatie/odchyt a vypustenie jedinca | Soňa Štefaniková

Späť na zoznam

Mesto: Trenčín
Ulica: sídlisko Juh
Popis miesta
interiér bytu

Prevzatie jedného majiteľkou odchyteného jedinca a odchyt jedného jedinca z ťažšie dostupného miesta za teplovodnými rúrami na strope. Vypustenie večer.

Druh netopiera
večernica (Pipistrellus sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
2