Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
29.01.2021 | prevzatie jedinca do rehabilitácie | Gréta Nusová

Späť na zoznam

Mesto: Košice
Ulica: Pri jazdiarni 1
Popis miesta
Angels aréna Košice

Po Angels aréne už cca 2-3 dni poletoval netopier, ktorého sa nakoniec podarilo basketbalistkám odchytiť. Na druhý deň bohužiaľ uhynul.

Druh netopiera
večernica parková (Pipistrellus nathusii)
Dospelý samec
1
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
0