Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
07.08.2020 | odborná obhliadka | Denisa Lobbová, Ladislav Naďo

Späť na zoznam

Mesto: Kováčov (pri Kamenici nad Hronom)
Ulica: neznáma
Popis miesta
menšia bytovka pri Dunaji

Výskyt podkovárov malých v pivničných priestoroch bytovky, zem je posypaná trusom. Priestory slúžia ako reprodukčný úkryt, jedince preletujú zčasti aj schodiskom a môžu sa vyskytovať aj v podkroví. Situáciu s výskytom netopierov tu riešila v r. 2019 už Majka Jarošíková. Miestni obyvatelia prekryli vletový otvor drevenou paletou, toto opatrenie je však nepostačujúce. Bytovka je v horšom technickom stave, pomohla by len komplexná obnova. 

 

Druh netopiera
podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
25