Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
23.07.2020 | elektronické poradenstvo | Denisa Lobbová

Späť na zoznam

Mesto: Mužla (Štúrovo)
Ulica: neznáma
Popis miesta
strecha na garáži

Hlásený výskyt početnej kolónie netopierov v streche garáže. Problém je s trusom. Fasáda je znečistená aj od moču. Plánujeme obhliadku. 

Druh netopiera
neurčený druh (Chiroptera sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
200