Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
07.08.2020 | odborná obhliadka | Denisa Lobbová, Ladislav Naďo (23.7. tel., 7.8. obhl.)

Späť na zoznam

Mesto: Mužla (Štúrovo)
Ulica: neznáma
Popis miesta
strecha na garáži

23. 7. 2020

Hlásený výskyt početnej kolónie netopierov v streche garáže. Problém je s trusom. Fasáda je znečistená aj od moču. Plánujeme obhliadku. 

7. 8. 2020

Zrealizovaná obhliadka - zistená reprodukčná kolónia večerníc malých, nie je vylúčený ani výskyt v prechodnom období prípadne zimovanie (s menším predpokladom). Poskytnuté osobné poradenstvo, spôsoby vysťahovania netopierov a uzavretia úkrytu, ale nakoniec netopiere asi budú môcť zostať v pôvodnom úkryte. 

Druh netopiera
večernica (Pipistrellus sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
200