Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
21.07.2020 | prevzatie/odchyt a vypustenie jedinca | Juraj Filo

Späť na zoznam

Mesto: Babindol
Popis miesta
Rodinný dom - večernice vnikajúce do interiéru domu

Miestna obhliadka interiéru a povalových priestorov RD za účelom dohľadania vstupu do objektu.

Mladé netopiere pravdepodobne prenikli do interiéru cez komínové teleso a vyšli cez vetraciu mriežku komína. Uhynutý jedinec bol však dohľadaný na povale. Minimálne možnosti prieniku do povalových priestorov. Odkonzultované utestne štrbín v okolí komína. Prevzatie mladých jedincov, poskytnutie starostlivosti a vypustenie.

Druh netopiera
večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
2
Neurčené jedince
0