Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
06.05.2020 | odborná obhliadka | Gréta Nusová, Michal Šara

Späť na zoznam

Mesto: Nižný Klátov
Ulica: ul. Čaksová
Popis miesta
zrejme materská kolónia pod dreveným obložením chaty

Pod dreveným obložením chaty (podhľady) sa nachádzala už niekoľko dní materská kolónia neurčeného malého druhu netopiera (malý trus, malý vletový otvor). Keďže si obyvatelia nepriali prítomnosť netopierov, do vletového otvoru sme nainštalovali plastový výpust. Pán domáci nám oznámil, že netopiere začali úkryt opúšťať druhý deň po inštalovaní výpustu a nevedeli sa vrátiť späť do úkrytu. Po uplynutí minimálne 7 dní od inštalácie výpustu sme mu odporučili vletový otvor uzatvoriť.

Druh netopiera
neurčený druh (Chiroptera sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
0