Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
14.04.2020 | prevzatie/odchyt a vypustenie jedinca | Ján Rys

Späť na zoznam

Mesto: Zvolen
Ulica: neznáma
Popis miesta
gynekologická ambulancia

Jedinec malého netopiera zablúdil do gynekologickej ambulancie, odkiaľ nevedel vyletieť von. Jedinca sme boli odchytiť, v ten večer bol vypustený v Sliači. 

Druh netopiera
večernica (Pipistrellus sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
1