Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
13.04.2020 | telefonické poradenstvo | Denisa Lobbová

Späť na zoznam

Mesto: Dunajská Streda
Ulica: neznáma
Popis miesta
intravilán mesta

Nález malého netopiera, ktorý nechcel odletieť. Poskytli sme kontakt na miestne príslušnú správu ŠOP SR - CHKO Dunajské luhy. 

 

Druh netopiera
večernica (Pipistrellus sp.)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
0
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
1