Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
01.07.2019 | prevzatie jedinca do rehabilitácie | Gréta Nusová, Andrej Ciho

Späť na zoznam

Mesto: Mier
Ulica: Čárskeho 10
Popis miesta
vlet do kancelárie

Dospelá samica, nelaktujúca, fyzicky OK, odniesla som Andrejovi Cihovi, večer vypustil na Tyršovo nábrežie 6, Košice - blízko miesta nálezu

Druh netopiera
večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
1
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
0