Netopiere

Netopiere v núdzi

poradenstvo a rehabilitácia
Realizované ošetrenie
10.11.2018 | prevzatie/odchyt a vypustenie jedinca | Radim Tomáš

Späť na zoznam

Mesto: Svit
Ulica: neznáma
Popis miesta
MsÚ

Nález pri rekonštrukcii MsÚ Svit. Jedinec nájdený pod parapetnou doskou počas realizácie environmentálneho dozoru. V dobrej kondícii zodpovedajúcej dobe tesne pred hibernáciou, skontrolovaný a následne vypustený vo Svite 10.11.2018. 

Druh netopiera
večernica pestrá (Vespertilio murinus)
Dospelý samec
0
Dospelá samica
1
Mladý samec
0
Mladá samica
0
Neurčené jedince
0